Panovių BC

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Panovių kaimo bendruomenės centras įkurtas 2003 m. ir jungia 71 narį. Atstovaujamoje teritorijoje gyvena apie 300 žmonių.

Kaime pastebimas mažas gimstamumas, gyventojų senėjimas. Mažas vietos kaimo bendruomenės užimtumas, nėra tinkamai įrengtų patalpų susibūrimams.

Ruošiant Šakių krašto integruotą vietos plėtros strategiją „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse", Panovių kaimo bendruomenėje buvo vykdoma apklausa, kurios rezultatai atskleidė, kad žmonės pageidauja turėti amatų centrą, kuriame galėtų dalintis patirtimi, rengti praktinius mokymus, bendruomenės susibūrimus. Anketose išreikštas pageidavimas bendruomenės patalpose puoselėti tradicinius senuosius amatus, taip prisidedant prie tautinio paveldo išsaugojimo. Bendruomenėje turime beveik dvi dešimtis žmonių, puoselėjančių floristikos, mezgimo, audimo ir kitus amatus, kepančių šakočius, duoną. Deja 75 % šių nagingų meistrų jau yra garbaus pensijinio amžiaus. Todėl nesuskubus perimti jų patirties, daug vertingo paveldo liks užmarštyje.

Jau dešimtmetį Panoviuose veikia jaunimo organizacija " Sparnus jaunystei", kuri taip pat neturi patalpų platesnei, turiningesnei veiklai. Įtraukiant jaunimą, amatų centre galėtų vykti edukaciniai renginiai įvairioms socialinėms grupėms.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Panovių kaimo BC taryba į pasitarimus renkasi ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Aptarti rūpimus klausimus rinkomės 05-06 dieną 19 val. Kadangi visi tarybos nariai dirbantys, pasitarimai vyksta vakarais. Visų pirma pirmininkas ir visa valdyba pasidžiaugė šios svetainės įkūrėjo Žilvino savanorišku darbu ir, matyt, pomėgiu. Ačiū Tau, Žilvinai! Mūsų pareiga – pateikti kuo daugiau informacijos.

Pagrindinis darbotvarkės klausimas - artėjančios Joninės. Kaip ir kasmet taryba stengiasi, kad ši graži šventė pritrauktų kuo daugiau žmonių, tiek savų panoviečių, tiek svečių. Mūsų tikslas, kad Panoviai būtų žinomi ne tik rajone, bet ir už jo ribų. Joninės šiais metais planuojamos 06-23 dieną.

Kartu organizuojamas ir kraštiečių susitikimas, tad šventė pasižymės atlikėjų pasirodymų gausa. Valdybos nariai kūrė šventės scenarijų, pasiskirstė pareigomis.

Pasitarimo metu buvo aptarti ir kiti aktualūs klausimai: du vykdomi europiniai projektai, BC įstatų rengiama nauja redakcija, patikslinta plaukimo baidarėmis tvarka, išrinkta darbšti, tvarkinga panoviečių šeima dalyvauti Šeimų šventėje Šakiuose ir kt.

BC pirmininko pavaduotoja I.Jurkšienė

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

14

II-asis Šakių rajono bendruomenių sąskrydis


   Liepos 16 d. nuo pat vidurdienio iki vėlyvo vakaro Panoviuose vėl skambėjo dainos ir gaudė dūdų orkestras, garavo didžiulis puodas žuvienės ir čirškė bulviniai blynai ant lauko keptuvės. Čia Panovių stadione vyko antrasis rajoninis bendruomenių sąskrydis. Iškilmingą šventinį toną sąskrydžio pradžiai suteikė Kazlų Rūdos pučiamųjų orkestras „ Parama“ – vadovas Rimantas Gelgota. Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos tarybai pakėlus Lietuvos trispalvę, per visą gyvenvietę nuaidėjo „Tautiška giesmė“ talkinant dūdų orkestrui. Pasipuošę ir gerai nusiteikę su savom skanduotėm ir šūkiais prisistatė net dvidešimt rajono bendruomenių apsijungusios seniūnijų pagrindu.

    Šiuometinio sąskrydžio šūkis buvo „ Bendraukime ir bendradarbiaukime“. Apie tai sveikindama visus susirinkusius kalbėjo ir gražiu kūrybingų žmonių sambūriu pasidžiaugė Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos tarybos pirmininkė Grina Šnirpūnienė. Šventinį sveikinimo žodį tarė rajono meras Juozas Bertašius, seimo narys Mindaugas Bastys, Vilkaviškio rajono vicemeras Algirdas Bagušinskas, Kazlų Rūdos rajono ir Vilkaviškio rajono VVG atstovai.

Po skambaus dūdų orkestro koncerto prasidėjo dviejų naujų bendruomenių krikštynos. Lukšių ir Gotlybiškių bendruomenių atstovai iškilmingai prisiekę gavo savo krikštatėvių Vido Cikanos ir Rimo Valiuko palaiminimus.

    Aplankę vieni kitus, pasigėrėję kūrybiškumu ir išradingumu bendruomenių nariai su šventiniu azartu dalyvavo įvairiose sportinėse varžybose tiek stadiono aikštėje, tiek ir Šešupės upėje su panoviečių baidarėmis. Tradicinis laužas ir nuotaikingos dainos neilgam leido užsibūti nors ir neprašytam bet gaiviam smulkaus lietaus debesėliui. Šventės organizatoriai nepamiršo įvertinti kiekvieno kolektyvo , kiekvieno daugiau ar mažiau prisidėjusio prie žmonių bendruomeniškumo stiprinimo. Tai buvo tikra bendravimo ir bendradarbiavimo, pilietiškumo ir tautiškumo žmonėse ugdymo šventė.


Panovių BC pirmininkas

Bernardinas Vainius

P.S. Šventės keletą nuotraukų galite pamatyti ČIA.